מילון חדש

מצב ללא מוצא

26---13לראות, לראות באמת, אפשרי כשאתה לא מאמין לסיפור. כשאת לא מקבלת את מה שאומרים כאילו הוא האמת, אלא יודעת שהוא בעצם התוצאה של אייך שאנחנו מבינים את הדברים.

הצעה למילון חדש, מערער ואולי מעורר:

מצב ללא מוצא זה בעצם מצב, שבו הנחות היסוד שלי והמחשבות שאני מאמינה בהן-לא מאפשרות לי לראות אפשרות או דרך.
זה לא שאין דרך.
זה שהמבט שלי לא נותן לי לראות אותה.

מלחמה זה בעצם מצב, שבו אנשים חושבים, שהם לא יכולים בלי משהו או חייבים שיהיה להם משהו ואם לא....יהיה רע, ואז ,כשהם מפחדים שזה קורה- הם תוקפים.
זה לא שהם חייבים.
זה שהם לא יודעים, שהם לא חייבים .
זה שהם לא יודעים, שהשמחה והאהבה שלהם לא תפגענה אם יהיה להם או לא יהיה להם משהו.

אמונה היא בעצם ההכרה בכך שהחיים שלנו באמת מוכוונים על ידי חכמה נעלה, נשגבת מבינתנו ויפה מעבר לתפישה ולמילים.
אמונה איננה דעה חזקה.
אמונה היא הידיעה, שכל הידיעות וההבנות, הדעות והמחשבות אינן הדבר עצמו.
אמונה היא הידיעה, שכל פעם שאנחנו חושבים שהדרך שלנו, הדעות שלנו, השיטה שלנו, האלוהים שלנו- הוא הנכון ואפשר להבין אותו, להגדיר אותו ולפעול בשמו- אנחנו בעצם עוסקים בסוג של עבודה זרה. החלפנו את הנשגב בנתפס ובנגיש, במה שהוא פרי יצירתנו .

נאמנות

26---1מילון חדש
הצעה

נאמנות:
לא להאמין שאי אפשר
לדעת שישנה דרך ואני יכול לראות אותה
ולהביא לביטוי את הכוונה של הרוח
ולא את האינטרסים ,הזהויות, האידאולוגיות, הכללים והחוקים
שהנסיבות והמיינד יצרו והפכו לאמת מדומה.

מדע ומחשבה אמיתיים, משמעותם לגעת ברוח של הדברים.
משמעותם לראות את הטבע הפנימי והאינסופי של התחום, של האדם ושל היחסים שביניהם.
האדם נותן קיום וממשות לרוח והרוח שולחת את האדם להתעלות, להזכר בטבעו האמיתי והשלם ולאמר לו "כן".
אמירת ה"כן" משחררת את האדם מן השבי בפרק הנוכחי, מן האופן הזמני של הדברים, מהתייחסות לקיים ולנתפס בלבד.
מדע וידע הם החיפוש, הגילוי ,השחרור ואמירת ה"כן" בענווה ובמסירות פנימית לשליחות.
בכך מקבל האדם את החרות של הרוח ויודע להיות כאן היום מתוך המימד האינסופי של התחום ושל עצמו.

חיפוש באתר

ידע חדש שפורסם

עשו לנו לייק בפייסבוק