זיכרון

מסע לזיכרון נותן חיים

24---4מתוך המסע הערבי יהודי לאשוויץ בירקנאו ,לנשמה היהודית ולאחדות.
יולי 2002.*

לבני אדם יש יכולת פלאית- הם יכולים לגלות בתוך עצמם וליצור אהבה ותקווה גם במצבים הקשים והכואבים ביותר.
הרוח האנושית מפעמת בכל אחד מאתנו וכאשר אנו מאפשרים לה להתעורר ולבוא לידי ביטוי נוצרות התחברויות מרגשות ורבות עוצמה המסוגלות לפרק חומות בצורות של איבה, פחד וחוסר אמון.
היכולת המופלאה הזו מופיעה באופן חלקי בלבד במציאות היומיומית של חיינו.
פחד, ניכור, תחרות, מאבקי שליטה וכוח, שנאה ומלחמות נמצאים במידה רבה בחיינו או אורבים לפתחנו. מציאות זו, אשר אנו בעצמנו יצרנו, מכווצת ומצמצמת אותנו ומאפשרת רק לחלק קטן מן הטבע האנושי השלם לבטא את עצמו בעולם.

במשך שנים נתנה האנושות לתנאי החיים ולכללי המשחק האלה להיות הקובעים הכמעט בלעדיים של מה שאפשרי או לא אפשרי לבני האדם.
היוזמה הערבית של הליכה ללא תנאי ועד הסוף אל ההיסטוריה והכאב היהודי, שהשואה במרכזו, מהווה ביטוי שקט ומסעיר ליכולת האהבה האחריות והאנושיות האפשריות לו לאדם.
מתוך מציאות של כאב וסבל כבדים, קמו ערביי ישראל כדי לקחת את העם היהודי על עצמם ובכך ליצור עתיד חדש למדינת ישראל ולשני העמים. ללא תנאי. ללא תמורה.
מציאות חדשה החלה להיווצר לא רק ממעשיהם של הערבים השותפים למסע אלא מעצם התייחסותם אל היהודים החברים במסע כבני אדם שלמים, אשר למרות שכאב ופחד עמוקים מעצבים את מציאות חייהם, יש ביכולתם ליצור מחדש אמונה באדם, תקווה ואהבה.
מחווה זו הובילה אותנו, החברים היהודים במסע, ולמאות בני העם היהודי בארץ ובתפוצות, לתת לאחר לאמר לנו שהוא אוהב אותנו ורוצה לקשור את גורלו בגורלנו, ולהרשות לו לגעת בלב ליבנו- בחלום ופחד, באפשרות ובחוסר האפשרות שבנו בחיינו כיהודים.

מעשה שכזה הנוגע בטבעה הבלתי מוגבל של הרוח האנושית וביכולתה להמציא את עצמה מחדש, יוצר בפועל את האפשרות לאדם להתעלות מעבר למה שנתפס כאפשרי עד לאותו רגע. אפשרות זו נפתחת הן ליוזם והן למקבל והיא מרגשת, נוסכת השראה ובמקרים רבים ביכולתה לשנות מהותית את הפרספקטיבה ואת דרך החשיבה וההתייחסות של האדם לחייו ולאנשים אחרים.
החוויה הזו ,רגע ההתעלות הזה, משחררים את האדם מכבלי הפחד,החשד וחוסר האמון המגבילים אותו ומאפשרת לו להפסיק להיות לכוד ברשת העבר ובמחשבה של הפרדה. היא מזכירה לאדם, לכל אדם בכל מצב ובכל מקום, שבתוכו מפעמת רוח אנושית גדולה ומפוארת. היא מזכירה לאדם ,שביכולתו לממש רוח זו ולהביאה לידי ביטוי ושביכולתו להיות חופשי.

רגעים מסוג זה פותחים בפנינו את האפשרות לבחור להתייחס אל עצמנו כאל שגריריה של הרוח האנושית, לבחור לחיות את חיינו כמסע וכשליחות, לבחור להתייחס אל עצמנו כמרכזי אור המקרינים על האנשים שאתם אנו באים במגע ומאפשרים להם, ללא כפייה או התנשאות, להכיר ברוח האנושית המפעמת בהם.
כך, זה עם זה וזה בזכות זה, אנחנו יכולים לגלות את יכולתנו להמציא את עצמנו מחדש וליצור מציאות חדשה. זהו מסע של חיפוש הדרך שתאפשר להביא לידי ביטוי, בו זמנית, הן את עצמי והן את האחר, ושתוביל כל אחד מאתנו להתעלות מעבר למה שנראה כאפשרי, להכיר ברוח האנושית המפעמת בנו ולאפשר לה להקרין על הסובבים אותנו בעוצמה הולכת וגדלה.

המסע הזה לא הסתיים כעת, הוא בעצם רק התחיל- מסע לחיפוש מתמשך ומעמיק של המשמעות והביטוי המעשי של להיות בן אנוש ושל היותנו נושאי הרוח האנושית על כל היבטיה- כל אדם באשר הוא.

"ותאמר רות, אל תפגעי בי לעזבך לשוב מאחרייך כי אל אשר תלכי אלך ובאשר תליני אלין, עמך עמי ואלוהייך אלוהי. באשר תמותי אמות ושם אקבר, כה יעשה ה' לי וכה יוסיף כי המות יפריד ביני ובינך" מגילת רות פרק א' פסוקים טז, יז

"אם בלשונות אנשים ומלאכים אדבר ואין בי האהבה, הייתי כנחושת הומה או כצילצל תרועה. וכי תהיה לי נבואה ואדע כל הסודות וכל הדעת וכי תהיה לי כל האמונה עד כי אעתיק הרים ואין בי האהבה הייתי כאין. ואם אחלק את כל הוני ואם אתן את גופי לשרפה ואין בי האהבה כל זאת לא תועילני. האהבה מארכת אף ועושה חסד האהבה לא תקנא, האהבה לא תתפאר ולא תתרומם. לא תעשה דבר תיפלה ולא תבקש את אשר לא לא ולא תתמרמר ולא תחשוב רעה. לא תשמח בעולה כי שמחתה עם האמת. את כל תישא את כל תאמין את כל תקווה ואת כל תסבול. האהבה לא תיבול לעולם אך הנבואות הנה תבטלנה והלשונות תכלינה והדעת תבטל.
ועתה שלש אלה תעמדנה האמונה והתקוה והאהבה והגדולה בהן היא האהבה."
אגרת פאולוס הראשונה אל הקורנתיים פרק י'ג

אנו בוחרים בהתגייסות מעשית למען האהבה
אהבה איננה מילה גדולה ריקה מתוכן, כפי שסבורים כך לעיתים, היא איננה אשליה או סגולה בלתי ניתנת להשגה.
אהבה היא במילים פשוטות הכרח קיומי וציווי שבלעדיו איננו אלא ריקנות.

*האב אמיל שופאני, יהודית פסטרנק, נזיר מג'אלי, היאם טאנוס, רותי בר שלו וחמש מאות איש, מן הארץ ומצרפת , מוסלמים, נוצרים ויהודים, לקחו חלק במסע שכלל כחצי שנה של למידה עמוקה קבוצתית ואישית ונסיעה משותפת בת ארבעה ימים לאושוויץ בירקנאו. מזיכרון לשלום.

חיפוש באתר

ידע חדש שפורסם

עשו לנו לייק בפייסבוק