משך זמן רב הסתרנו את מה שאנו יודעות בעומק ישותינו באמת

מסלולים

אימון

ידע

פייסבוק

משך זמן רב הסתרנו את מה שאנו יודעות בעומק ישותינו באמת

מגרש משחקים

שאלות ותשובות

יצירת קשר

עקרונות מנחים

זמן אמת יודע שהחכמה והיופי נמצאים באינסוף צורות, ואנחנו מבקשים ליצור תשתית אנושית אינטרנטית שמוציאה

אותם לאור ומזמינה אתכם לקחת בה חלק. יצירה משותפת שבה אנחנו איננו היוצר, אלא המכחול.